Leie båtplass

Utleie av båtplasser

Leie av sommerplass

Leieavtalen inngås for en sesong av gangen. Sesongen regnes fra 1. mai til 30. september. Bruk av bryggeplass utover de angitte datoer, skal særskilt avtales

Leietaker vil normalt få tilbud om å fornye leieforholdet for påfølgende sesong dersom videre utleie er aktuelt. Slikt tilbud om å inngå leieavtale for en ny sesong gjøres ved at det utstedes faktura på kommende sesongs leiekostnad.

I leiesummen er inkludert pris for bruk av ferskvann, samt elektrisk kraft til vedlikeholdslading av batterier etc. Ved strømforbruk til annet enn lading, skal det inngås særskilt avtale.

Leie av vinterplass

Leieavtalen inngås for en sesong av gangen. Sesongen regnes fra 5 oktober til 25 april. Bruk av bryggeplass utover de angitte datoer, skal særskilt avtales.

  • Vrengensundet Marina har ikke ansvar for isfri havn, det er opp til hver enkelt båteier å sørge for sin båt og at denne ikke gjør skade på bryggeanlegg eller andres båt.
  • Forbruk etterfaktureres ved vinteropplags slutt iht måler avlesning.
  • Strøm pr. kwh, markedsvarierende.
  • Kun tunge OB Wiik liknende presenninger er tillatt for tildekking av båt.
  • Fall på seilbåter skal festes slik at de ikke slår mot masten.
  • Sjekk båten regelmessig gjennom vinteren.